03/09/2016
กทพ. จัดกิจกรรม “ยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรม “ยุวชนการทางพิ […]