04/01/2019
กทพ. ลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ตั้งแต่ ๕ % ขึ้นไป/เที่ยว ทุกด่าน ทุกสายทาง จำนวน ๑๒๒ ด่าน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่ม ๔ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pa […]