25 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ FOA SENSOR สำหรับ TREADLE กาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ ตัว