19/03/2021
การซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบ […]
18/03/2021
การซื้อ ฮาร์ดดิสก์ SAS สำหรับ Server จำนวน ๒๕ ตัว
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจัน […]
18/03/2021
การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิดอล จำนวน ๑ คัน
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤห […]
16/03/2021
การซื้อ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก็าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, […]
16/03/2021
การซื้อ เก้าอี้ในตู้เก้าเงิน จำนวน ๒๐๔ ตัว
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, […]
16/03/2021
การซื้อ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก็าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคา […]
15/03/2021
การซื้อ เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, […]
15/03/2021
การซื้อ วัสดุไฟฟ้า รายการ FOA SENSOR สำหรับ TREADLE กาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ ตัว
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๓๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, […]
10/03/2021
การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ เล่ม
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 24 […]
08/03/2021
การจ้างโครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร […]
08/03/2021
การซื้อ อุปกรณ์ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๓๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, […]
05/03/2021
การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถังพร้อมถังบรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้ายและชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด
เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๓๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร […]