02/03/2021
การซื้อ ฮาร์ดดิสก์ SAS สำหรับ Server จำนวน ๒๕ ตัว
วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564