📢 กทพ. แจ้งทดสอบใช้มาตรการจัดสัญญาณไฟควบคุมการเข้าใช้ทาง (Ramp Metering) ⚠️ ตัดสลับการจราจร บริเวณทางร่วมอาจณรงค์ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🚧 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 09.00 น. 🚙

📢 🛣 กทพ. แจ้งเริ่มทดสอบใช้มาตรการจัดสัญญาณไฟควบคุมการเข้าใช้ทาง (Ramp Metering) ตัดสลับการจราจร บริเวณทางร่วมอาจณรงค์ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🚙 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 🚧 เวลา 06.00 – 09.00 น. 🚘 🚖

 

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะเริ่มทดลองใช้มาตรการจัด 🚥 สัญญาณไฟควบคุมการเข้าใช้ทาง (Ramp Metering) มาใช้ตัดสลับการจราจร บริเวณทางร่วมอาจณรงค์ (ก่อนเนินสุขุมวิท 62) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นทางร่วม/ทางแยก รองรับปริมาณรถที่เข้าใช้ทางพิเศษตั้งแต่ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางจาก ด่านฯ สุขุมวิท 62 และรถที่มาจากด่านฯ อาจณรงค์ 1 ด่านฯ อาจณรงค์ 3 โดยทำการประยุกต์ใช้ป้าย Lane Control Sign เพื่อจัดสัญญาณไฟควบคุมการเข้าใช้ทาง (Ramp Metering) ตัดสลับการจราจรบริเวณทางร่วมเฉพาะรถที่มาจากด่านฯ อาจณรงค์ 1 ด่านอาจณรงค์ 3 รวมทั้งปรับปรุงเส้นจราจร ในบริเวณที่มีการเบียดแทรกเปลี่ยนช่องจราจร  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 06.00 – 09.00 น. เป็นต้นไป (เฉพาะวันทำการ) พร้อมกันนี้ กทพ. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการบริเวณดังกล่าวด้วย

“องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Innovation for Better Drive and Better Life”

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.