กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยนำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกันสร้างบ้านปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทะเลบริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากปัจจุบันสัตว์น้ำและปะการังในทะเลมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่ง กทพ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการจิตอาสา ทางด่วนไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๔ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีภายในหน่วยงาน

Comments are closed.