กทพ. จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทางด่วนไทย” ร่วมทำความสะอาด ชุมชนโชติวัฒน์ เขตบางซื่อ

กทพ. จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทางด่วนไทย” ร่วมทำความสะอาด ชุมชนโชติวัฒน์ เขตบางซื่อ

 

วันที่ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๙) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม“จิตอาสา ทางด่วนไทย” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ชุมชนโชติวัฒน์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยนำผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. รวมถึงประชาชนในชุมชนโชติวัฒน์และชุมชนบริเวณใกล้เคียงร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซม ทำความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชน ห้องเก็บครุภัณฑ์ และห้องสุขา ในการนี้ กทพ. ได้มอบเงินสนับสนุน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมดให้แก่ชุมชนโชติวัฒน์ไว้ใช้งานต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กทพ. กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตทางพิเศษอีกด้วย

แชร์

Comments are closed.