กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

💥 🆓 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 5 สายทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 🆓

💥 🚩 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย

🎯 ทางพิเศษบูรพาวิถีหรือทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี

🎯 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกหรือทางด่วนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 วัน

 

💥 รวมถึงร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางของ

🎯 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1

🎯 ทางพิเศษศรีรัชหรือทางด่วนขั้นที่ 2

🎯 ทางพิเศษอุดรรัถยา หรือทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

👉 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 จำนวน 2 วัน

💁 นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 บริเวณ ประกอบด้วย ด่านฯ บางแก้ว 1  ด่านฯ ฉิมพลี  ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 และที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2564 อีกด้วย🚩

🎯 ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กทพ. ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมนำความสุขทุกเส้นทางที่สอดคล้องกับกิจกรรมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” ของกระทรวงคมนาคม จะมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเพื่อ ความสะดวก ปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษมาให้บริการในอนาคต อาทิ
👉 ระบบป้ายแจ้งเตือนความเร็วโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Your Speed Sign) การจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
👉 การเปิดใช้บริการระบบ E-Tax  Invoice / E-Receipt
👉 ระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System)
👉 ระบบแจ้งเตือนรถจอดและแจ้งเหตุผิดปกติบนทางพิเศษ (Video Content  Analysis) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการระบบด่านเก็บเงินไร้ไม้กั้น (Multi-lane Free  Flow) หรือระบบ M-Flow ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง กทพ. จะเริ่มดำเนินการต่อจากกรมทางหลวงภายใต้รูปแบบและมาตรการเดียวกัน ซึ่งในส่วนของ กทพ. จะเริ่มให้บริการที่ด่านฯ จตุโชติ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 และที่ ด่านฯ รามอินทรา ได้ในราวเดือนกรกฎาคม 2564 🎯
  อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กทพ. จะยังคงรักษามาตรฐานการคัดกรองหรือเข้มงวดในเรื่องความสะอาดบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านทุกสายทาง รวมถึงบริเวณตู้และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ และขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตร Easy Pass แทนการใช้เงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรอันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ทั้งนี้ผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.