กทพ. ส่งมอบรถจักรยานยนต์ เพื่อสนับสนุนศูนย์ควบคุมจราจรด่วน ๑ ดูแลความปลอดภัยบนทางพิเศษรองรับช่วงสงกรานต์

 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) จัดกิจกรรมมอบรถจักรยานยนต์ สนับสนุนงานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน ๑ ณ ลานจอดรถอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธาน ผู้ว่าการ กทพ.เปิดเผยว่า การทางพิเศษฯ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบรถจักรยานยนต์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน ๑ (สน.ทางด่วน ๑) สำหรับอำนวยความสะดวกด้านจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งในปีนี้การทางพิเศษฯ มีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุลง ๕ เปอร์เซนต์ และไม่ให้มีผู้เสียชีวิตในทางพิเศษฯ โดยการทางพิเศษฯ ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ดังนี้

๑. รถจักรยานยนต์ขนาด ๓๐๐ ซีซี ยี่ห้อ HONDA รุ่น CBR 300 พร้อมอุปกรณ์สัญญาณไฟ LED และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๒๖ คัน ราคาคันละ ๒๓๑,๐๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๖,๐๐๐ บาท (หกล้านหกพันบาทถ้วน)

๒. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๕๐๐ ซีซี ยี่ห้อ HONDA รุ่น500F พร้อมอุปกรณ์ สัญญาณไฟ LED และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๙ คัน ราคาคันละ ๓๒๗,๐๐๐ บาท รวม ๒,๙๔ู๓,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๘,๙๔๙,๐๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ ได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้งานศูนย์ควบคุมทางด่วน ๑ ในปี ๒๕๕๙ แล้วจำนวน ๓๐ คัน ได้แก่

๑. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๕๐๐ ซีซี ยี่ห้อ HONDA รุ่น500X พร้อมอุปกรณ์สัญญาณไฟ LED และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑๑ คัน

๒. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๖๕๐ ซีซี ยี่ห้อ suzukiรุ่นv-storm พร้อมอุปกรณ์สัญญาณไฟ LED และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑๙ คัน

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ นี้ กทพ. งดเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี ในระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. – ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

นอกจากนี้ กทพ. ได้ตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ให้บริการฟรีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นบริการน้ำดื่มต่าง ๆ แผนที่การเดินทาง กระเป๋ากันง่วง และมีการรณรงค์ความปลอดภัยในด้านต่างๆ พร้อมรณรงค์”เพิ่มน้ำใจ ลดอุบัติเหตุ”สอบถามข้อมูลสภาพการจราจรบนทางพิเศษ ตรวจสอบระยะทางและอัตราค่าผ่านทางฯลฯ ผ่านทาง www.exat.co.th ด้วยโปรแกรมแผนที่โต้ตอบได้ หรือ โปรแกรม SIMAP (Smart Interactive Map) และระบบรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษบนโทรศัพท์มือถือ (Smart phone) ผ่าน Application “EXAT ITS” โดยสามารถ download ได้จาก App Store Google Play Store โดยค้นหาคำว่า “EXAT ITS” ใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการ (IOS และ Android) ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการวางแผนการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุขัดข้อง Exat Call center 1543 ตลอด ๒๔ ชม. “กทพ. ห่วงใย ขอให้ปลอดภัยในทุกเส้นทาง ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร”ยอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีฯ

 

 

Comments are closed.