กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) บนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีรายละเอียดดังนี้

– วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 – วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น. – 04.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณ กม.43+700 ขาออก

– วันพฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น. – 04.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.17+500 ขาเข้า

– วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. – 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.43+700 ขาออก และเวลา 22.00 น. – 04.00 น. บริเวณ กม. 17+500 ขาเข้า

– วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. – 22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.17+500 ขาเข้า กม.43+700 ขาออก และเวลา 22.00 น. – 04.00 น. บริเวณ กม.51+200 ขาเข้า

– วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. –22.00 น. จะทำการเบี่ยงการจราจร บริเวณ กม.17+500 ขาเข้า กม.43+700 ขาออก และเวลา 22.00 น. – 04.00 น.
จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณ กม.51+200 ขาเข้า
ทั้งนี้อาจจะมีการหยุดการจราจรเป็นระยะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดย กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร พร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments are closed.