กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560

กทพ. เบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี

เพื่อปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS)

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงโครงเหล็กและติดตั้งป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) บนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีรายละเอียดดังนี้
– วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณ กม.30+500 ขาออก กม.7+200 ขาเข้า และกม.13+000 ขาออก และเวลา 22.00 – 04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณกม.7+200 ขาเข้า และกม.13+000 ขาออก

– วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณกม.30+500 ขาออก และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00 – 04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) บริเวณกม.3+085

– วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. จะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณ กม.30+500 ขาออก และจะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง เวลา 22.00-04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) บริเวณกม.7+200 ขาเข้า

– วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. จะจะทำการปิดช่องจราจร 1 ช่อง บริเวณ กม.30+500 ขาออก และเวลา 22.00 – 04.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จะทำการปิดช่องจราจร 2 ช่อง บริเวณกม.13+000 ขาออก

Comments are closed.