กทพ. แจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๒

กทพ. แจ้งประชาสัมพันธ์งดให้บริการช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๒

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงจุดเข้า-ออก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ได้รับความสะดวกตลอดจนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผ่อนแรงสำหรับเปิด-ปิดแบริเออร์ ดังนั้น กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) บนทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

Comments are closed.