กทพ. แจ้งปิดการจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาเข้า) ทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสำหรับพนักงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จะดำเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสำหรับพนักงาน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี ทางพิเศษบูรพาวิถี จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาเข้า) ตามวันและเวลา ดังนี้

 

วันและเวลาที่ดำเนินการ ด่าน/ช่องทางที่ปิดจราจร เพื่อดำเนินการ
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.
ปิดช่องการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาเข้า) ช่องที่ ๓(ช่อง Easy Pass) และช่องที่ ๔ (ช่องรับบัตร) สำรวจแนววาง Concrete Barrier และสำรวจแนวตีเส้นช่อง Easy Pass ใหม่
๑๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ปิดช่องการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาเข้า) ช่องที่ ๓ (ช่อง Easy Pass) และช่องที่ ๔ (ช่องรับบัตร) ขูดลอกเส้นช่อง Easy Pass เดิม และตีเส้น
ช่อง Easy Pass และติดตั้ง Concrete Barrier
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ปิดช่องการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาเข้า) ช่องที่ ๔ (ช่องรับบัตร) ติดตั้งหลังคาทางเดิน

 

กทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ โทร. ๐๘๓-๖๐๗-๔๗๗๔ บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์   สำนักผู้ว่าการ

 

แชร์

Comments are closed.