กทพ. ปิดการจราจร บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10-21 มีนาคม 2565

🚧 กทพ. ปิดการจราจร บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10-21 มีนาคม 2565 🚘

🎯 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งปิด ⛔ การจราจร 🚫 บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ เนื่องด้วย บริษัท เวอริชายน์ จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟมักกะสัน – แม่น้ำ พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน โครงการสวนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นจะต้องปิด ⛔ การจราจร บริเวณทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มีนาคม 2565

❇️ ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษ 🚘 ที่จะสัญจรผ่านทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนดวงพิทักษ์ ให้ใช้ทางออกถัดไปบริเวณถนนพระราม 4 แทน

▶️ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือน ⚠️ ก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้ง🚥ไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

👩 กทพ. ต้องขออภัย 🙏🏻 ในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกต⚠️ป้ายเตือน 🚦สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ

▶️ หากมีข้อร้องเรียน📜 แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ 📲 EXAT Call Center 1543

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.