กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ บางเมือง ๔ ช่องทางที่ ๒ เพื่อทำการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต ตั้งแต่ ๒๒.๐๐ น. คืนนี้เป็นต้นไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง ๔ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง ๔ ช่องทางที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ของคืนนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) ซึ่งหลังจากปรับปรุงพื้นผิวจราจรในช่องทางที่ ๒ แล้วเสร็จ ก็จะสลับปิดช่องทางที่ ๑ ต่อไป ทั้งนี้การปรับปรุงพื้นผิวจราจรทั้ง ๒ ช่องทางจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้ง Barrier กั้นโดยรอบเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทั้งติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรพร้อมป้ายเตือนและไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณ แก่ผู้ใช้ทางทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

ข่าว และภาพข่าว        โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.