กทพ. แจ้งปิดระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของระบบศูนย์กลาง (CS Database) ส่งผลให้ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Pass ได้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบ CS Database Server ศูนย์สำรองระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ จะทำการทดสอบการสลับการใช้งานระบบฐานข้อมูลจากศูนย์หลัก (CS Database DC CCB2) ไปยังศูนย์สำรอง (CS Database DR CCB3) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ซึ่งจะส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Pass ได้ รวมถึงข้อมูลการผ่านทางทุกสายทางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) จะไม่สามารถติดต่อกลับมายังระบบศูนย์กลางได้ ทำให้ป้ายบอกยอดเงินคงเหลือที่ช่องทางจะแสดงค่าไม่ตรงตามยอดเงินที่คงเหลืออยู่จริง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัตร Easy Pass ยังสามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติได้ตามปกติ
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แชร์

Comments are closed.