กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลักฝั่งขาเข้า-ออกวันที่ 26 พ.ย.เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ และวันที่ 27-30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 มีความจำเป็นต้องเบี่ยงและปิดการจราจรบางช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 01.00 น. มีแผนงานขนย้าย sheet pile ช่วง กม.(ทล) 6+500 บริเวณหน้ารพ.นครธน โดยจะปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 3 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า และในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. มีแผนงานขนย้ายเหล็กโครงสร้างเคลื่อนย้ายเครื่องจักร และ เศษวัสดุ ฝั่งขาออก กทม. กม.5+000 ถึง กม.6+000 ช่วงหน้าคลองสนามชัย-เซ็นทรัลพระราม 2

ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนี้ได้ทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน  สัญญาณจราจรต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ 092-372-8711 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 093-362-3906

Comments are closed.