กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2565

📢 กทพ. จะดำเนินการ ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร 🚧 เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 📌

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการ ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร 🚧 เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางขาออก (Exit Lane) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

🎯 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
🛣 ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ช่องทางออกที่ 4
🛣 ด่าน ฯ บางบ่อ ช่องทางออกที่ 2
🛣 ด่าน ฯ บางวัว ช่องทางออกที่ 2

🎯 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
🛣 ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 1 ช่องทางออกที่ 3
🛣 ด่าน ฯ บางเสาธง ช่องทางออกที่ 2
🛣 ด่าน ฯ บางปะกง 2 ช่องทางออกที่ 1

🎯 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
🛣 ด่าน ฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ช่องทางออกที่ 3
🛣 ด่าน ฯ บางบ่อ ช่องทางออกที่ 1
🛣 ด่าน ฯ บางวัว ช่องทางออกที่ 1

💁‍♀️ หากมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center 1543

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.