กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อซ่อมแซมบำรุงฐานราก ทางพิเศษบูรพาวิถีวันที่ ๑๐ กรกฎาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอส.ดับเบิ้ลยู. (S.W. Joint Venture) เป็นผู้รับจ้างงานเสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี โดยกรมทางหลวงได้อนุญาตให้ กทพ. ดำเนินงานในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) มีความจำเป็นต้องเบี่ยง ๑ ช่องจราจรด้านขวามือทั้งขาเข้าและขาออก บนทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) บริเวณ กม.๔๒ ถึง กม.๔๓ เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี เสาตอม่อที่ ๔๒/๒๐ ๔๒/๒๑ ๔๒/๒๓ และ ๔๒/๒๔ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม – ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานว่าที่ ร.ต. จักรกฤษ หริกจันทร์ โทร. ๐๖๔-๕๖๘-๒๓๔๘

Comments are closed.