กทพ. แนะนำผู้ใช้ทางพิเศษขับรถด้วยความปลอดภัย ในช่วงฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐานส่งผลให้ช่วงเช้าสภาพอากาศปิดมีหมอกหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบนทางพิเศษควรเปิดไฟหน้า และใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ กทพ. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร และป้ายสัญญาณต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 หรือตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข่าวและภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.