ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

🚩 ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 📌

📌 เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พบว่าหัวหน้าพนักงานเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ เทพารักษ์ 4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ได้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจากการตรวจสอบพบว่า พนักงานคนดังกล่าว “มิได้” ลงตู้ และ “มิได้” สัมผัสติดต่อกับลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษแต่อย่างใด (รายละเอียดตามประกาศ)

🎯อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดภายใต้การแนะนำของกรมควบคุมโรค กทพ. จึงได้ดำเนินการปิดด่านและทางขึ้น-ลง ด่านฯ เทพารักษ์ 4 เป็นเวลา 2 วัน (วันที่ 6-7 มกราคม 2564) และจะเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

💁 ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษที่ต้องการใช้ทางลงด่านฯ เทพารักษ์ 4 (บางพลี) ให้ใช้ทางลงด่านฯ เทพารักษ์ 2 (สำโรง) แทนได้ ส่วนผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ต้องการจะขึ้นด่านฯ เทพารักษ์ 4 ให้ไปใช้ทางขึ้นที่บริเวณด่านฯ เทพารักษ์ 1 แทน

👷  กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.