CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รายงานความยั่งยืน 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย17.0 MiB128
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2555 ฉบับภาษาอังกฤษ49.9 MiB126
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2555 ฉบับภาษาไทย59.1 MiB51
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 ฉบับภาษาอังกฤษ14.2 MiB36
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 ฉบับภาษาไทย25.0 MiB51
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557 ฉบับภาษาไทย4.3 MiB41
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557 ภาษาอังกฤษ4.3 MiB36
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558 ภาษาอังกฤษ41.7 MiB138
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 ฉบับภาษาไทย114.1 MiB47
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ฉบับภาษาอังกฤษ20.9 MiB154
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ฉบับภาษาไทย41.0 MiB424
แชร์