ลูกค้าบัตรอัตโนมัติสามารถเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลูกค้าบัตรอัตโนมัติสามารถเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด เปิดให้บริการเติมเงินสำรองบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ผ่านช่องทางบริการบน แอพพลิเคชั่น Wallet By True Money แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ที่ประสงค์จะเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และลงทะเบียน เพื่อเปิดบัญชีกับบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ได้ทาง App Store และ Google play ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass จะได้รับโปรโมชั่น ฟรีค่าธรรมเนียม จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ อีกด้วย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) สำหรับอัตราเติมเงินขั้นต่ำ ตั้งแต่ครั้งละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีอัตราเพิ่มในแต่ละระดับที่ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจำกัดวงเงินสูงสุดต่อครั้งที่ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๖๔๗ ๓๓๓๓

Comments are closed.