๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษ
ศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒
(ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎ โทร 1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.