9 พฤศจิกายน 2560 กทพ. จะเปิดให้บริการทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เพิ่มอีก 9 ช่อง สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ

9 พฤศจิกายน 2560 กทพ. จะเปิดให้บริการทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เพิ่มอีก 9 ช่อง สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมจัดพิธีเปิดให้บริการทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เพิ่มอีก 9 ช่องทาง สำหรับรถ 4 ล้อ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านฯ โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.19 น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว โดยจะเปิดให้บริการในเวลา 16.00 น.


สืบเนื่องจากภายหลังการเปิดให้บริการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2552 พบว่าบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วมีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับเกิดปัญหาการตัดกระแสการจราจรและระยะแถวคอยของรถบรรทุกบริเวณหน้าด่านฯ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดส่งผลให้ผู้ใช้ทางพิเศษไม่ได้รับความสะดวก กทพ. จึงได้ทำการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางบริเวณดังกล่าว โดยมอบหมายให้ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางเพิ่มจำนวน 9 ช่องทาง (ไปบางปะอิน 6 ช่องทาง และไปทางพิเศษบูรพาวิถี 3 ช่องทาง) และเมื่อเปิดช่องเก็บค่าผ่านทางใหม่แล้วจะทำการปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางเดิมบริเวณด่านฯ บางแก้วทางออก 2 เพื่อเพิ่มจำนวนช่องเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุกจากจำนวน 1 ช่องทาง เป็น 3 ช่องทาง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จทั้งหมดได้ภายในสิ้นปี 2560

แชร์

Comments are closed.