🎗 กทพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ขัน ไชยวงศ์น้อย มารดาของนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 🎗

🎗 กทพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ขัน ไชยวงศ์น้อย มารดาของนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 🎗️

​🗓️ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ขัน ไชยวงศ์น้อย มารดาของนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ศาลาสารัชถ์ นลินี รัตนาวะดี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี🎗️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.