🌟 กทพ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

🚩 กทพ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 🚴 🚴 🚴‍♂️

 

🏷  🌉 เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 🚴 🚴‍♂️ สมาคมสโมสรพนักงาน กทพ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2567 ณ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ⛳️

📍 โดยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ นายกานต์ แถวสามารถ ผู้อำนวยการกองจัดซื้อจัดจ้าง นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 รวมถึงผู้บริหาร และนักกีฬา ชมรมจักรยานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 🚵‍♀️ 🚵 🚴‍♀️ ในการนี้ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย  ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.