🛣 กทพ. ร่วมงาน CAAT OPEN HOUSE 2024 ✨

🛣 กทพ. ร่วมงาน CAAT OPEN HOUSE 2024 🌟

🗓️ วันนี้ (12 มกราคม 2567) เวลา 09.00 น นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในงาน CAAT OPEN HOUSE 2024 และเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานปีที่ 8 ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 🏢

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.