21/02/2024
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
กทพ. ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567  จำนวน 67 คน  ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพั […]
30/01/2024
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. คร […]
29/01/2024
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายทวีป  วุฒิบาทุกาจิตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแ […]
11/01/2024
อบรมทักษะการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ฯ ให้แก่ หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รุ่นที่ 2
วันนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2567) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบ […]
09/01/2024
อบรมทักษะการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ฯ ให้แก่ หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รุ่นที่ 1
วันนี้ (วันที่ 9 มกราคม 2567) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบร […]
25/10/2023
ผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ
14/10/2023
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
วันนี้ (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)   นำโดยนางสาว […]
21/09/2023
คำสั่ง กทพ. ที่ 105/2561 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
คำสั่ง กทพ. ที่ 105/2561 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
21/09/2023
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 106/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 106/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ
21/09/2023
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 384/2557 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับฯ
คำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 384/2557 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา […]
21/09/2023
ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
21/09/2023
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544