30/04/2019
กรมประมง ประจำปี 2562
            เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ น […]
21/06/2018
กรมประมง ประจำปี 2561
            เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ […]
01/04/2015
กรมพลศึกษา
             เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ น […]
19/03/2015
กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558
            เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นาย […]
17/12/2014
กรมควบคุมโรค
            เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ […]
18/11/2014
กรมประมง ประจำปี 2557
          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นา […]
20/08/2014
องค์การตลาด
          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 13.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศั […]
18/07/2014
กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2557
               เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  เวลา 08.00-17.00 น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ […]
06/06/2014
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
                 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00-12.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ […]
28/08/2013
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
                   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ […]
20/06/2013
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
            เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา […]
03/05/2013
กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556
            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ […]