8 พฤศจิกายน, 2021
การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่ออาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ พร้อมติดตั้ง
ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ. ๒๐/๒๕๖๕  
8 พฤศจิกายน, 2021
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ. ๑๙/๒๕๖๕
8 พฤศจิกายน, 2021
การซื้อจอมอนิเตอร์ในช่องทาง (Industrial Monitor) จำนวน ๓๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ. ๑๘/๒๕๖๕
4 พฤศจิกายน, 2021
การซื้อรถนั่งส่วนกลางกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน
เลขที่ กจด.ปซ.๑๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
4 พฤศจิกายน, 2021
การซื้อกล้องตรวจสอบสาย Fiber Optic แบบไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง
เลขที่ กจด.ปซ.๑๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
4 พฤศจิกายน, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และสัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๒ คัน
เลขที่ กจด.ปซ.๑๗/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
3 พฤศจิกายน, 2021
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด
เลขที่ กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
1 พฤศจิกายน, 2021
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ รีม
เลขที่ กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
29 ตุลาคม, 2021
การซื้อ Treadle สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น
เลขที่ กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
28 ตุลาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง จำนวน ๑ งาน
เลขที่ กจด.ปจ.๑๐/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
28 ตุลาคม, 2021
การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ. ๑๑/๒๕๖๕
28 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ.๑๒/๒๕๖๕