🛣 กทพ. จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และการฝึกซ้อม 💥 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 🔥🚒 ทางพิเศษฉลองรัช

🛣 กทพ. จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัช 🔥 🧯

🗓️ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช 🔥🧯🧯 ณ 🏘 ชุมชนสวนอ้อย และ🏫 โรงเรียนเด็กเล็กบ้านเทพ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3

📍โดย กทพ. ได้ให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 🧯 รวมถึง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงให้กับชุมชนสวนอ้อยจำนวน 30 ถัง และได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนเด็กเล็กบ้านเทพ 👧🏻 👦

🎯 กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคี  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ กทพ. ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนลดพื้นที่เสี่ยง และจัดทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย กทพ. จึงได้มีนโยบายจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษขึ้นอย่างต่อเนื่อง 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.