🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์ข่าวสด” และครบรอบ “72 ปี อสมท. คู่สังคมไทย” ✨🎉

🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ก้าวสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์ข่าวสด” และครบรอบ “72 ปี อสมท. คู่สังคมไทย” 🏢

📅 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมี คุณวุฒิเทพ เตชะภัทรบรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารข่าวสด

🎯 จากนั้นเวลา 10.00 น. นางกุลกัญญาฯ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี อสมท. คู่สังคมไทย โดยมี คุณผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 📌 ในการนี้ กทพ. ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.