🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี 🎉

🎊 🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี  🎉

🗓️  วันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. นายพิทยา ธนวณิชย์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น 2 กรมการขนส่งทางราง 

✅ ทั้งนี้ กทพ. ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการบุคลากรของกรมการขนส่งทางรางอีกด้วย  ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.