🛣 กทพ. ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 132 ปี ✨🎉

🛣 กทพ. ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 132 ปี 🏢

🗓️ วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 05.30 น. ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี รองผู้ว่าการ (กฎหมาย) เป็นผู้แทน กทพ. ในนามของกระทรวงคมนาคม ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 132 ปี ณ 🏢 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ⛳️

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments