🛣 🚩กทพ. ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 🔖

🛣 🚩กทพ. ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 🔖

🗓 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย นายพิชัยยุทธ แป้นทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมด้วย นายจรัสพงษ์ ยาใจ หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง 6 ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมด้วย นายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง พัฒนาพื้นที่รวมทั้งปรับภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณซอยบ่อน้ำยั่งยืน 6-8 ในการนี้ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุต่าง ๆ และตัดต้นไม้ ออกจากเขตทางพิเศษ พร้อมทั้งปิดกั้นพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 🛣️

ขอบคุณภาพบางส่วนจากเพจ เทศบาลตำบลบางเมือง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.