💚❤ กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อโครงการกล่องวิเศษ 📦 ✨ ทางพิเศษรักษ์โลก ❤🌎 ปีงบประมาณ 2567 📦♻️

❤ 🌎 กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีงบประมาณ 2567 📦♻️

❤🌎💚 กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที ที่แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้ว แล้ว 📦 ส่งมารีไซเคิลเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ♻️🪑เพื่อส่งมอบความสุขสู่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน วัตถุประสงค์ในการลดภาวะโลกร้อน 🌳เพื่อส่งมอบความสุขสู่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 💁‍♀️ โดยส่งมอบได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ทุกสายทาง และชั้น 1 (กล่องรับบริจาคตรงประตูทางออก) อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ได้ตลอดปี 2567

📍 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ โทร 📞 0 2558 9800 ต่อ 20330-20337 💚
📌 หมายเหตุ : จำนวนกล่องที่ผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ 1 ชุด 🪑
📁 100 ชิ้น = 1 กิโลกรัม  ♻️
🪑 โต๊ะ 1 ชุด = 25 กิโลกรัม หรือ 2,500 ชิ้น 📦 🏫 🌳

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.