💳 กทพ. เข้าร่วมนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการลดหย่อนภาษี 2567 ผู้ใช้บัตร Easy Pass ผ่านทางรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท สามารถคืนภาษีให้สูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567 😍

📍 กทพ. เข้าร่วมนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการลดหย่อนภาษี 2567 ผู้ใช้บัตร Easy Pass ผ่านทางรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท สามารถคืนภาษีให้สูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567 💰 💴 😍

📣 💰 💴  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษี 2567 Easy E-Receipt 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าบริการต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี และการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท มาใช้หักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ ลูกค้า Easy Pass สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เมื่อใช้ผ่านทางพิเศษเท่านั้นสูงสุด 50,000 บาท (ไม่รวมการเติมเงินบัตร Easy Pass) สามารถคืนภาษีสูงสุด 17,500 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) 💳 🪪

✅ โดยผู้ใช้บัตร Easy Pass ในการผ่านทางจะต้องขอใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ผ่านทางระบบ EXAT E-Service ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการได้ที่ www.thaieasypass.com และ Application EXAT Portal หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง
กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.