🌟 กทพ. เข้าร่วมการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (EIA Monitoring Awards 2024) 🚗

🌟 กทพ. เข้าร่วมการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (EIA Monitoring Awards 2024) ♻️

🗓️ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 จากสำนักนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตรวจประเมินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์และทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีผู้บริหารและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูล รวมถึงพาเยี่ยมชมศูนย์บริหารจราจรทางพิเศษ (ETM Center) ชั้น 22 ของอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢 และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวมถึงพื้นที่ในเขตทางพิเศษตามจุดต่าง ๆ อาทิ ด่านฯ จตุโชติ ด่านฯ บางพลี 1 ด่านฯ บางนา กม.6 และสวนวัชราภิรมย์ ⛳️

✅ ซึ่งหลังจากการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ ได้มีผลสรุปว่า กทพ. ให้ความสำคัญในการบำรุงดูแลรักษาทางพิเศษ รวมทั้ง ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน และการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชนที่อยู่รอบทางพิเศษ ♻️ 📍 ทั้งนี้ จะประกาศผลการประเมินให้ทราบในเดือนกรกฎาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.