ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (EIA MONITORING)

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘187.1 MiB44
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐165.7 MiB45
Infographics ทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. ๕ แนวสายทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓7.2 MiB71
Infographics ทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. ๕ แนวสายทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔58.0 MiB5
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring)123.1 KiB62
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒44.2 MiB156
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓60.8 MiB95
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒48.4 MiB65
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓55.0 MiB94
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒43.2 MiB61
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓43.4 MiB107
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒27.8 MiB48
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓37.2 MiB46
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒46.9 MiB71
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓44.5 MiB128
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒18.8 MiB73
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓26.3 MiB34
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔135.2 MiB1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔121.1 MiB2
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔92.8 MiB1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔169.2 MiB1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔110.7 MiB1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔68.4 MiB2
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านคะวันตก ระยะก่อสร้าง (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)210.8 MiB1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านคะวันตก ระยะก่อสร้าง (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔)204.2 MiB1
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒8.3 MiB72
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔26.5 MiB65
แชร์