ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (EIA MONITORING)

แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ตล.)

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก ระยะก่อสร้าง (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔)204.2 MiB30
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะก่อสร้าง (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕)612.2 MiB26
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะก่อสร้าง (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)572.8 MiB20
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ (รายงานฉบับสมบูรณ์)796.0 MiB7
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก ระยะก่อสร้าง (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)210.8 MiB36
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒18.8 MiB113
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓26.3 MiB71
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒27.8 MiB67
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓55.0 MiB161
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒43.2 MiB106
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒44.2 MiB246
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔121.1 MiB21
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖166.5 MiB16
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔110.7 MiB26
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕82.6 MiB16
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓44.5 MiB197
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔92.8 MiB30
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔135.2 MiB24
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕116.9 MiB17
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐165.7 MiB73
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔68.4 MiB30
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๕100.2 MiB15
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔169.2 MiB29
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring)123.1 KiB119
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖178.7 MiB1
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖96.7 MiB1
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒8.3 MiB147
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘187.1 MiB73
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕63.8 MiB57
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓60.8 MiB186
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒48.4 MiB142
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒46.9 MiB174
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕143.9 MiB12
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓43.4 MiB182
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕84.5 MiB14
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕151.9 MiB16
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔26.5 MiB148
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕59.4 MiB27
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓37.2 MiB116
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕51.6 MiB31
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖80.3 MiB3
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖184.4 MiB2
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕133.5 MiB15
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖148.1 MiB2
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๕133.0 MiB13
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
Infographics ทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. ๕ แนวสายทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓7.2 MiB104
Infographics ทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. ๕ แนวสายทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔58.0 MiB47
Infographics ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖1.6 MiB0
Infographics ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖4.4 MiB0
Infographics ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖1.8 MiB2
Infographics ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖1.6 MiB4
Infographics ทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. 5 แนวสายทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕15.9 MiB25
Infographics ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖2.1 MiB1