📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร 🚧 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ⚠️ บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร 🚧 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ⚠️ บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566

​🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ โดยเริ่มปิดเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ (ขาเข้า) กรุงเทพฯ ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง 

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่📱063-353-9026

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.