📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดทางลง ⚠️ บนถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ 🚧 ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚨

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดทางลง ⚠️ บนถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ 🚧 ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚨

​🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้ง ⛔ ปิดทางลง ⚠️ บนถนนพระราม 2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร และ 🚧 ทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว 🚨 เพื่อดำเนินการดังนี้

▶️ เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Portal Beam Box Segment ⛔️ ปิดทางลงช่องทางหลัก ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยผู้ใช้ทางที่จะเดินทางไปสมุทรสาครให้ใช้ทางลงดาวคะนองแทน เพื่อไปกลับรถแยกบางมดสำหรับมุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 ถึง 15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

▶️ เพื่อดำเนินการยกติดตั้ง Portal Beam Box Segment ⛔️ ปิดทางเข้าช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม.(ทล) 1+150 (บริเวณทางขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร) โดยสามารถใช้ทางออกคู่ขนานบริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า เพื่อไปกลับรถบริเวณแยกบางมดสำหรับขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ 5 ถึง 15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 04:00 น.

📝 หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
แจ้งได้ที่ 📞 02-101-0493

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.