🎉 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 🏦 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ก้าวสู่ปีที่ 21 🎈

🎊 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ก้าวสู่ปีที่ 21 🎈

🏷️ วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวเจริญรัตน์ พรมกล่ำ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการกองทุน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและกองทุน เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 🏦 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ก้าวสู่ปีที่ 21 และร่วมสมทบทุนซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 🚑 (Emergency Ambulance) มอบแก่ 🏥 สถาบันประสาทวิทยาสถาบันเฉพาะทางด้านโรคระบบประสาท ณ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 1 🏦

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.