✨ กทพ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 🎊

🛣 ✨ กทพ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 🎊

🗓 วันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.