💫 🎉 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 57 ประจำปี 2565 🌟

✨ 🎉 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 57 ประจำปี 2565 💫

🎋 วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 57 ประจำปี 2565 🌟และได้ร่วมสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิเพื่อก่อสร้างอาคารและการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.