🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT Connect 🔗 ประจำปีงบประมาณ 2565 🖇

🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT Connect 🔗 ประจำปีงบประมาณ 2565 🖇

🗓 วันนี้ (16 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นประธานในกิจกรรม EXAT Connect ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นางสุจินดา จารุจิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า🚙 (EleX by EGAT) ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  🏬 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.