🌟 กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์มูลค่าองค์กรด้วยความตระหนักและยกระดับศักยภาพการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk Management)” ประจำปีงบประมาณ 2565 ✨

🌟 กทพ. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์มูลค่าองค์กรด้วยความตระหนักและยกระดับศักยภาพการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk Management)” ประจำปีงบประมาณ 2565 ✨

🗓 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์มูลค่าองค์กรด้วยความตระหนักและยกระดับศักยภาพการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk Management)” โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้ คณะกรรมการ กทพ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion) และพนักงานในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ กับ กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.