📢 กทพ. และ กฟผ. แจ้ง ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงการจราจร บนถนนพระราม 2 จำนวน 1 ช่องทาง ทั้งขาเข้าและขาออก ⚠️ ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 🕘 – 18:00 🕕 น.

📢 กทพ. และ กฟผ. แจ้งปิด ⛔ และ 🚧 เบี่ยง ⚠️ จราจรบนถนนพระราม 2 จำนวน 1 ช่องทางทั้งขาเข้าและขาออก ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 🕘 – 18:00 🕕 น. 🚗 🚙

​🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอแจ้งว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตั้งเสา Monopole และตัดต่อสายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 🕘 – 18.00 🕕น. โดยจะทำการ 🚨 ⛔ ปิดช่องทางหลัก 🚧 ฝั่งขาเข้า จำนวน 1 ช่องจราจร ⚠️ ชิดเกาะกลางถนน ช่วง กม. 7+800 (บริเวณเคหะชุมชนธนบุรี) 🚙 🚗

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ ❇️

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 🚧

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 📲 061-362-3652

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.