🛣 กทพ. เข้ารับ 🏆 รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ⛺ ประจำปี 2565 ✨

🛣 กทพ. เข้ารับ 🏆 รางวัลพิพิธภัณฑ์ 🖼 ⛺ ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2565 ✨

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น. 👩 นางระวีวรรณ อัศดาชาตรีกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับ 🏆 รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทย ⛺ สรรเสริญ ประจำปี 2565 ✨  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย 🌟 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูล ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธี และ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 🏯

​กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.